Varikosel sonuçları ve ameliyat sonrası komplikasyonların önlenmesi

Varikosel'in sonuçları ve komplikasyonları hakkında bilmeniz gerekenler

Varikotsele bir testis lezyondur, bez hastalığının variköz venleri bilateral veya tek taraflı olabilir, ancak farklı formların etkileri aynıdır. Bir tarafta damarların genişlemesi ile birlikte, rahatsızlık tüm bezi hızlı bir şekilde etkiler, bu nedenle daha çok iki taraftan varikosel teşhisi konur.

Hastalık zamanında tedavi edilmeden ortaya çıkan sonuçları nedeniyle tehlikelidir, ancak cerrahi sonrası varikosel istenmeyen komplikasyonlar gösterebilir. En tehlikeli, erkek infertilitesine yol açan spermatozoa oluşumunun kesilmesidir.

Testis varisli damarları kendileri için tehlikeli değildir, ancak bu hastalığın komplikasyonları sağlık ve üreme işlevini önemli ölçüde etkileyebilir. Bazı sistemik hastalıklar, testislerdeki kan dolaşımını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler, bu nedenle bu bölgede varisli damarlar ortaya çıkabilir.

Etkili faktörler hakkında kısaca

Hastalığın gelişimini tetikleyen nedenler:

 1. Pelvik organlarda yüksek basınç – Böbrek fonksiyon bozukluğu, pelvik organların benign veya malign oluşumlarının ortaya çıkması sonucu ortaya çıkan en yaygın neden varikoseldir.Bu durumda, skrotal venlerin deformasyonu görünür olacak, dokuları sıkışacak, bu da damar lümeninin daralmasına karşı bezin tam nekrozuna neden olabilir.
 2. Genitoüriner sistem ve ayrılan organların iç kronik hastalıkları – karın yaralanmaları, intraabdominal basınç artışı, inguinal herni ihlali, kronik kabızlık.
 3. Genetik yatkınlık – hastalık kalıtsaldır, ancak bazı uzmanlar bunu reddetmektedir. Bu ağırlaştırıcı faktörün, üreme sisteminin veya abdominal kavitenin patolojileri ile birlikte bulunması, testislerin variköz venlerinin karmaşık bir yoluna yol açabilir.
 4. onkoloji – herhangi bir organdaki malign süreçler, bir insanın genitoüriner sistemine komplikasyonlar verebilir.
  Spermatik kordun konjenital anomalileri ve kan damarlarının kazanılmış patolojileri hastalığa katkıda bulunabilir. Bunun nedenleri çoktur ve gerçek bir etiyolojiye ikna olmak için, insan tanısal eylemleri geçmelidir.

Hastalığın sonuçları

Uzun bir süre boyunca hastalık kendini gösteremez. Bu, tanısını zorlaştırır ve vücutta eşlik eden rahatsızlıkların bağlanmasını hızlandırır.Bu komplikasyon genellikle bir adam hastalığın semptomlarını görmezden yaşam eski yol devam ediyor ne zaman cerrahi tedavi yetersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır, infertilite – varikosel tanısıyla Her insan ana risklerin farkında olmalıdır.

Semptomların yokluğu aldatıcıdır, ancak çoğu erkek sağlığın iyi bir sağlık göstergesi olduğunu düşünmektedir. Bu komplikasyonlar katılmadan ile varikosel belirgin belirtileri olduğunda hasta durumunun ciddi zaten hastaneye gidene gerçeğine yol açar.

Hastalık böyle sonuçlara yol açar:

 • bezin atrofisi – etkilenen testis, spermatik kordun zarar görmesiyle ilişkili boyutta azalır. sperm azalır, damarlar kanın toksik maddelerine maruz kalır;
 • ödem – gövde içinde bir sıvı birikimi şişme, rahatsız lenf akışına neden görünür ve sadece cerrahi olabilir bu komplikasyonu ortadan kaldırmak için;
 • kısırlık – toksinler ve yüksek sıcaklık spermatogenezi olumsuz etkiler ve sperm üretimi tamamen durdurabilir;
 • nüks – varikosel ameliyattan sonra tekrar tekrar gelişebilir.

Bu bezin varisli damarlarının sık bir sonucudur, ancak nadir durumlarda hipoksi ve adrenal reflüyü gözlemlemek de mümkündür. Bu komplikasyonlar, hoş olmayan belirtiler gösteren tüm genitoüriner sistemi etkiler.

Adrenal reflü renal arter ve adrenal bezlerden gelen kanın ters aktarımıdır. Bu sürecin tehlikesi, kanın yüksek bir hormon konsantrasyonu ile geri atılmasıdır. Bu, erkeklerin genitoüriner sistemi üzerinde çok olumsuz bir etkiye sahiptir.

Testislerin hipoksisi, oksijenin salgı bezi içine yetersiz alınmasıyla kendini gösterir. Böyle bir komplikasyon, spermatozoanın aktivitesinde bir azalmaya ve spermatogenezin ihlaline yol açar. Bu komplikasyon hastanın sağlığı ve sağlığı için tehlikelidir.

Dikkat edin – olası komplikasyonların semptomatolojisi!

Aşağıdaki belirtiler varikosel komplikasyonlarının gelişimini gösterebilir:

 • perineal bölgede şiddetli ağrı, yürüme sırasında ve ilişki sırasında rahatsızlık;
 • zaten bezdeki atrofik bir süreci gösteren testislerin azaltılması;
 • cinsel fonksiyonun ihlali, erektil disfonksiyon, daha sonra infertilite gelişebilir;
 • Skrotumda şişme, şişme ve ateş.

Acı belirtileri kendilerini farklı şekillerde ortaya çıkarabilir.Daha sık fiziksel aktivite ve ilişki sırasında keskin bir ağrı vardır. Sakin bir durumda, semptom daha az belirgindir, ancak testislerdeki basınç arttıkça, ağrı artar ve dayanılmaz hale gelebilir.

Patolojinin ilerleyici gelişimi ile, variköz venlerin bir işareti olan venöz paternte bir değişiklik gözlemlenebilir.

Ameliyat sonrası komplikasyonlar

Cerrahi tedavi esastır, operasyon varikoselden kurtulmanızı sağlar, infertilite uyarısı, ancak bu yaklaşımın hoş olmayan sonuçları olabilir.

Operasyon sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar seçilen müdahale tekniğine bağlı olacaktır. Modern yöntemler risklerin en aza indirilmesine izin verir, ancak her zaman bir tehlike vardır, bu doktorun deneyimlerinden, hastanın genel durumundan ve postoperatif rejime uyumundan etkilenir.

Cerrahi sonrası varikosel komplikasyonları:

 • ameliyat alanında ödem ve hematom;
 • testisin indirgenmesi ve sıkışması;
 • yaradan seröz veya pürülan eksüda ayrılması;
 • Skrotumda cildin kızarıklık ve şişmesi.

Bu sonuçlar tehlikeli değildir ve kendi başlarına geçebilir, ancak acil yardım gerektiren çeşitli tehlikeli komplikasyonlar vardır.

Tehlikeli postoperatif komplikasyonlar:

 • penis sıcaklığındaki önemli bir artış, bozulmuş spermatogenez ile sonuçlanır;
 • yaranın enfeksiyonu ve vücudun zehirlenmesi;
 • kendi kendine geçmeyen büyük hematom;
 • Skrotumda güçlü bir artış;
 • şiddetli ağrı.

Bu belirtiler ortaya çıkarsa, pürülan içeriği kaldırmak için tedaviyi yeniden yapmanız gerekebilir. Sonuçlar sadece testisleri değil, aynı zamanda ayrılmış organları da etkiler.

İç organların ilişkili hastalıkları

Komplikasyonların gelişmesi ile varikosel genitoüriner, dolaşım sistemi ve karın boşluğunun organlarını çekebilir. Enfeksiyon ve toksinler, vücudun zehirlenmesine neden olan kan akışı ile yayılır.

Varikosel, bu tür bozuklukları ve hastalıkları provoke edebilir:

 • belsoğukluğu – pürülan bir akıntı var, penis başı şiddetli ağrı eşlik eden ülserlerden etkilenir;
 • skrotum veya orşitin akut inflamasyonu – kasık, alt sırt ve alt karın ağrısı ile kendini gösterir, skrotum artar;
 • kasık fıtığı – karın boşluğunun organları genişlemiş inguinal halka aracılığıyla kasık içine uzanır, idrara çıkma, skrotum artar;
 • kriptorşizm – Testis, skrotuma kısmen veya tamamen düşmez.

Ayrıca epididimit gelişebilir, sonra spermada kan var, skrotum edemik ve ağrılıdır.

Sorunları önleme

Cerrahi sonrası nüks ve komplikasyonları önlemek için rehabilitasyon döneminin kurallarına uyunuz:

 • fiziksel aktivitenin tamamen iyileşene kadar hariç tutulması;
 • operasyondan birkaç hafta sonra cinsel ilişkiden kaçınma;
 • diyetle uyum, sigara ve alkol reddi;
 • fıtık komplikasyonları durumunda inguinal bandaj giymek;
 • düzenli tanı

Bir operasyonun kabul edilmesi ve tedaviden sonra tam bir rehabilitasyona maruz kalmasıyla komplikasyonlardan kaçınılabilir.

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: