Lazer flebektomi: Daha iyi, klasik operasyon veya lazer nedir?

Flebektomi veya lazer p─▒ht─▒la┼čmas─▒ndan daha iyi olan nedir?

Varisli damarlar, hasta bir ki┼činin ya┼čam kalitesini önemli ölçüde kötüle┼čtirebilen oldukça ciddi bir hastal─▒kt─▒r.

Hastal─▒─č─▒n geli┼čimi ┼či┼člik, alt ekstremitelerde a─čr─▒, trofik ülserler ve akut tromboflebitise neden olur.

Patolojinin ilerlemesi, gastroknemius kaslar─▒, bacaklar─▒n ┼čiddeti ve venöz damarlar─▒n geni┼člemesi alan─▒nda konvülsiyonlar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒na yol açar. Ak┼čamlar─▒, hasta, genellikle gece boyunca dinlendikten sonra kaybolan alt ekstremitelerin yumu┼čak dokular─▒n─▒n varikozu önemli ödemi ile kaydeder.

Patolojinin tedavi yöntemlerinden biri lazer flebektomidir.

Bu yaz─▒da ne hakk─▒nda:

 • Lazer flebektominin özellikleri
 • Variköz venlerin tedavisinde bir lazer kullanman─▒n avantajlar─▒
 • Lazer tedavisinin kullan─▒m─▒na kontrendikasyonlar
 • Cerrahi giri┼čim haz─▒rlanmas─▒ ve yürütülmesi
 • Postoperatif dönemde komplikasyonlar ve müdahale maliyeti

Lazer flebektominin özellikleri

Venöz dola┼č─▒m bozukluklar─▒n─▒n tedavisi için çok say─▒da yöntem geli┼čtirilmi┼čtir. En popüler olanlar─▒ lazer ve klasik flebektomi, mikroflebektomi ve miniflebektomi.

Ço─ču zaman t─▒bbi uygulamada, lazer flebektomi yöntemi kullan─▒l─▒r.Tuhafl─▒─č─▒, hastan─▒n hastaneye yat─▒r─▒lma ihtiyac─▒n─▒n yoklu─čudur. I┼č─▒k ─▒┼č─▒n─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒, dola┼č─▒m sisteminin büyük damarlar─▒n─▒n en etkili tedavisini sa─člayan yumu┼čak bir teknolojidir.

Flebektominin operasyonu variköz venlerin tedavisinde en ileri ve ileri teknoloji yöntemleri olarak s─▒n─▒fland─▒r─▒lmaktad─▒r. Bu yöntem kullan─▒ld─▒─č─▒nda, cerrahi müdahale gerekmez. Ço─ču zaman prosedür skleroterapi ile kompleks halinde gerçekle┼čtirilir.

Bu teknolojinin tan─▒t─▒lmas─▒n─▒n nispeten yak─▒n zamanda ba┼člam─▒┼č olmas─▒na ra─čmen, varisli damarlarda yüksek derecede etkinlik ve kronik venöz yetmezlik ile karakterizedir.

Lazer do─črudan damar─▒n iç duvar─▒na etki eder. Konsantre ─▒┼č─▒k hüzmesinin kullan─▒m─▒, yüksek bir güvenlik derecesi ile karakterizedir, bu da herhangi bir ya┼čtaki bir hasta için ekipman─▒n kullan─▒lmas─▒n─▒ mümkün k─▒lar.

Variköz venlerin tedavisinde bir lazer kullanman─▒n avantajlar─▒

Variköz venlerin bir ─▒┼č─▒k demetine maruz b─▒rak─▒larak giderilmesi tekni─či, çok say─▒da avantaj ile karakterizedir. Prosedür lokal anestezi alt─▒nda yap─▒labilir.Cerrahi müdahale tekni─či, bütünlü─čün bütünlü─čünü ihlal eden ciddi cerrahi prosedürlerin kullan─▒m─▒n─▒ içermez, klasik cerrahi yöntemlerle ortaya ç─▒kabilen hastada ciddi komplikasyonlar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒n─▒ ve geli┼čmesini engeller.

Taze bilgi: Bacaklarda varisli damarlar için formda kalmak mümkün mü?

Prosedür gerçekle┼čtirildi─činde, hastan─▒n cildin hassasiyetinde k─▒smi bir kayb─▒ olmaz.

Böyle bir cerrahi tedavinin inkar edilemez avantaj─▒, prosedürün her iki ekstremitede e┼čzamanl─▒ olarak gerçekle┼čtirilebilmesidir. Bu tip ameliyat─▒n bir ba┼čka olumlu niteli─či, k─▒sa süreli olup, patolojinin ihmal derecesine ba─čl─▒ de─čildir. Tipik olarak, ameliyat yakla┼č─▒k 40 dakika sürmektedir.

Ek olarak, tekni─čin avantajlar─▒ ┼čunlard─▒r:

 • asgari rahats─▒zl─▒k miktar─▒;
 • Elde edilen terapötik etkinin yüksek stabilitesi;
 • postoperatif en k─▒sa iyile┼čme periyodu;
 • yara izi yoklu─ču;
 • dü┼čük olas─▒l─▒kl─▒ olu┼čun varl─▒─č─▒ ve i┼člem sonras─▒ komplikasyonlar─▒n geli┼čmesi.

Müdahalede, yak─▒n yerle┼čimli lenf nodlar─▒nda herhangi bir yaralanma görülmez, bu da ┼či┼člik ve rahats─▒zl─▒k verici hislerin ortaya ç─▒kmas─▒n─▒ önler.

Lazer tedavisinin kullan─▒m─▒na kontrendikasyonlar

Varisli damarlar─▒n lazer teknolojisi ile tedavisi minimal travma ile karakterizedir. Çok say─▒da hastada progresyonun herhangi bir a┼čamas─▒nda tedavi için prosedürün uygulanmas─▒n─▒ belirleyen bu özelliktir.

Bu tedavi yöntemi için yüksek güvenlik düzeyine ra─čmen, baz─▒ durumlarda kullan─▒m için kabul edilemez.

Varis geli┼čimi oldukça ileri bir a┼čamada varisler tespit edilirse prosedürün uygulanmas─▒ önerilmez. Bir hastada koroner kalp hastal─▒─č─▒ varsa, bu yöntemi kullanmay─▒n.

Ek olarak, doktorlar variköz venlerin tedavisinde bir lazer kullan─▒m─▒n─▒ önermezler:

 1. Hastaya hipertansiyon tan─▒s─▒ konulursa.
 2. Hastan─▒n enfeksiyöz do─čas─▒ olan ciddi süreçleri varsa.
 3. Bir kad─▒n geç gestasyon döneminde.
 4. ┼×eker hastal─▒─č─▒ ile.
 5. Kalp krizi ve inme ile.

Lazer flebektomi ya┼čl─▒ hastalar için kullan─▒lmaz.

Prosedüre bir dizi kontrendikasyon bulunmas─▒, hastan─▒n ve doktorun, damar sisteminin venöz k─▒sm─▒n─▒n patolojisinin tedavisinde lazerin kullan─▒m─▒ üzerindeki muhtemel yasaklar─▒ d─▒┼člamak için kapsaml─▒ bir incelemeyi gerektirmektedir.

Taze bilgi: Bacakdaki damar ┼či┼čmi┼č ve ac─▒yorsa ne yapmal─▒?

Cerrahi giri┼čim haz─▒rlanmas─▒ ve yürütülmesi

Hastan─▒n doktora gitmesi ve tan─▒n─▒n konulmas─▒ amac─▒yla muayenesi yap─▒ld─▒ktan sonra hasta sorgulan─▒r ve kontrendikasyon varl─▒─č─▒ ortaya ç─▒kar.

Bir lazer ile ameliyat öncesi, hastan─▒n alt ekstremite venöz damarlar─▒n─▒n ultrason muayenesi gereklidir. Ultrason, tedavi eden doktorun patolojinin geli┼čme derecesini ve do─čas─▒n─▒ de─čerlendirmesini sa─člar.

Haz─▒rl─▒k sürecinde, doktor varisli damarlardan etkilenen ekstremitelerin varisli damarlar─▒n─▒ belirler. Muayene s─▒ras─▒nda fonksiyonel yeteneklerini kaybetmi┼č olan perforan damarlar belirlenir.

Cerrahi i┼člemden önce, idrar ve kan laboratuvar testlerinin bir kompleksi gerçekle┼čtirilir.

Variköz venlerin, flebektominin bir tedavi yöntemi olarak kullan─▒lmas─▒na izin vermeyen kalpteki anormallikleri tan─▒mlamak için hastaya bir elektrokardiyogram verilir.

Daha önce hasta taraf─▒ndan al─▒nan baz─▒ ilaçlara alerji olmas─▒ durumunda, ilgili hekimi bu konuda bilgilendirmelidir.

Operatif müdahale bir veya birkaç uzman taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir ve sonda gibi özel t─▒bbi cihazlar kullan─▒l─▒r.

Variközü, hasarl─▒ damar─▒n bulundu─ču bölgedeki bir deri alan─▒ ile rutin bir tedavi olarak lazerle tedavi etmek genellikle yeterlidir. Asl─▒nda, prosedür farkl─▒d─▒r, özel prob, varis damar─▒n─▒n bo┼člu─čuna enjekte edilir.

Teknolojinin temeli, teknenin tedavisi s─▒ras─▒nda lazer p─▒ht─▒la┼čmas─▒ sürecinde, venöz damar─▒n bo┼člu─čundan kan─▒n ç─▒kar─▒lmas─▒ ve hasarl─▒ kan kanal─▒n─▒n duvarlar─▒n─▒n birbirine yap─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ gerçe─činde yatmaktad─▒r.

Kan─▒n ejeksiyonuyla e┼čzamanl─▒ olarak, hasta tromboflebit geli┼čti─činde olu┼čan trombüs, variköz venlerin ciddi komplikasyonlar─▒ndan biridir.Kan ve bile┼čenlerinin bir lazer vas─▒tas─▒yla ─▒s─▒t─▒lmas─▒, kan p─▒ht─▒lar─▒n─▒n parçalanmas─▒ i┼člemlerinin aktivasyonunu te┼čvik eder.

Alt ekstremite damarlar─▒n─▒n belirgin bir lezyonu ile, lazer p─▒ht─▒la┼čmas─▒n─▒n etkinli─či önemli ölçüde azal─▒r. Bu nedenle, sadece kat─▒lan hekim klasik flebektomi veya lazer koagülasyonundan daha iyi olan─▒ aç─▒kça belirleyebilir. Ço─ču zaman bu durumda, karma┼č─▒k cerrahi tedavi kullan─▒l─▒r.

Yeni bilgiler: Bacaklardaki varisli damarlar: erkeklerde semptomlar ve tedavi

Postoperatif dönemde komplikasyonlar ve müdahale maliyeti

Çok nadir durumlarda, müdahaleden sonra komplikasyonlar meydana gelir. Olumsuz olaylardan kaç─▒nmak için, ameliyattan bir gün sonra flebogogisti takip edin.

─░stenmeyen sonuçlar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒n─▒ önlemek için, ana öneri rutin bir muayene için doktor düzenli ziyareti.

Ameliyattan sonra komplikasyon kompleksi olu┼čturma olas─▒l─▒─č─▒ yüksektir. Hastan─▒n durumundaki anormalliklerin ortaya ç─▒kmas─▒ndan sonra hemen bir doktora ba┼čvurmas─▒ gerekir.Organizman─▒n bireysel özelliklerine uygun olarak anormalliklerin varl─▒─č─▒n─▒ ve do─čru ilaç tedavisini belirleyebilecektir.

─░┼člemden sonra doktorlar, dola┼č─▒m sisteminin normal i┼čleyi┼čini tekrar sa─člamak için gerekli olan tüm süre boyunca, kompresyon trikolar─▒n─▒n postoperatif dönemde uygulanmas─▒n─▒ önermektedir.

Rusya topraklar─▒ndaki prosedürün maliyeti, klinik düzeyine ve bulundu─ču bölgeye ba─čl─▒d─▒r ve 5 ila 20 bin ruble aras─▒nda de─či┼čebilir.

Bu yaz─▒da videoda lazer flebektomisi anlat─▒lmaktad─▒r.

Videoyu izle: Varis Neden Olur Nas─▒l Ge├žer Ve Tedavisi Nedir. Varis Neden Olur Uzmantv Bitkisel Tedavi

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: